Privacyverklaring

Privacyverklaring

Aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. Voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt, kan Schoonmaakartikelenhal op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Schoonmaakartikelenhal vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de eigen website of de websites van derden en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website. Ook is Schoonmaakartikelenhal niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Uitvoering, kleur en/of samenstelling van getoonde artikelen zijn slechts ter indicatie. De fabrikanten van Schoonmaakartikelenhal reserveren het recht om wijzigingen ten behoeve van productverbetering of enig andere reden, zonder vooraankondiging toe te passen. Dit alles in lijn met de visie op continuiteit en progressiviteit.

Uw gegevens
Wij registreren een aantal gegevens van u die we nodig hebben om bestellingen te kunnen verwerken. Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat wij deze zo goed mogelijk beschermen tegen buitenstaanders. Wij zullen uw gegevens ook nooit ten verkoop aanbieden aan derden.
Wij registreren de volgende gegevens:
•    Voor- en achternaam
•    Adres, stad en postcode
•    Telefoon- en faxnummer
•    Email adres
•    Bedrijfsnaam & BTW nummer
Als u deze gegevens wilt laten verwijderen neem dan contact met ons op.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies zodat u als klant kunt inloggen. Ook worden deze cookies gebruikt om uw surfgedrag bij te houden. Zo meten wij bijvoorbeeld wat de meest bekeken, bestelde of gezochte producten zijn zodat we de webwinkel zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de wensen van de klant.

Verstrekking aan derden
Soms is het noodzakelijk dat wij een aantal van uw gegevens aan derden verstrekken. Wij maken bijvoorbeeld in sommige gevallen gebruik van een externe partij om uw artikelen te leveren. 

Privacy voorwaarden
Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen van persoonlijke gegevens van cliënten. Schoonmaakartikelenhal zal de verzameling en het gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden. Schoonmaakartikelenhal zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Copyright
Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven van Schoonmaakartikelenhal mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonmaakartikelenhal.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 
Bel voor persoonlijk advies.

Bel voor persoonlijk advies.

Neem direct contact op:
Kantoor: +31 (0) 30 30 410 57